Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

KOLEJ IZERSKA – KOLEJNE KROKI.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Mieszkańcy gminy Mirsk już z pewnością zauważyli, że rozpoczęły się prace porządkowe na rewitalizowanej linii kolejowej Gryfów – Mirsk – Świeradów. Jest to pierwszy etap prac, na który Województwo Dolnośląskie posiada środki. W międzyczasie odbyło się spotkanie marszałka z burmistrzami poszczególnych gmin oraz dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, na którym oprócz zapewnień o tym, że kolej ruszy, omawiano sprawy finansowe.

Od 2016 r., w którym gminy podpisały list intencyjny minęło pięć lat, wysoka inflacja spowodowała wzrost cen materiałów i usług, w związku z tym wartość prac związanych z rewitalizacją linii wzrosła. Obecnie jej szacunkowa wartość to 50 mln złotych. Zgodnie z pierwotnymi planami większość tej kwoty zabezpieczą środki unijne z nowego okresu programowania. Sądzę, że będzie to ok. 70% kosztów. Część udziału własnego (ok. 7 mln zł), według oczekiwań marszałka ma zostać pokryta przez gminy. Marszałek zwrócił się z taką prośbą i oczekuje konkretnych deklaracji finansowych.

W 2016 r. Gmina Mirsk deklarowała pomoc finansową w kwocie 500 tys. zł, teraz oczekiwana jest kwota w wysokości 1 mln zł. Nie możemy też zapomnieć, że naszej gminie  zostaną przekazane dworce kolejowe w Mirsku i Orłowicach, w których będziemy zobowiązani przygotować i udostępnić poczekalnie dla podróżujących koleją. Temat naszego dofinansowania będzie przedmiotem rozmów z Radą Miejską Gminy Mirsk na najbliższym posiedzeniu komisji. Podobne dyskusje odbędą się w pozostałych gminach. Czy wszystkie podołają temu wyzwaniu finansowemu? Czas  pokaże.

Na razie cieszymy się prowadzonymi pracami i mamy nadzieję, że kolej izerska ruszy.