Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Kolejna jednostka OSP z terenu gminy Mirsk zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

W dniu 7 lutego br. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zawarł porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy-Orłowicach w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to już trzecia jednostka OSP z terenu naszej gminy, która będzie prowadzić swoje działania w ramach KSRG.

Jako pierwsza została włączona do KSRG jednostka OSP Mirsk, a nastąpiło to w dniu 23 kwietnia 2002 r.,  natomiast kolejna jednostka OSP, tym razem z Rębiszowa przystąpiła do systemu w dniu 31 grudnia 2012 r. Końcowa decyzja o terminie włączenia OSP z Krobicy-Orłowic podjęta zostanie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

Uczestnictwo w KSRG, którego celem jest ujednolicenie działań ratowniczych, które podejmowane są w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia przez jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, pozwoli na jeszcze aktywniejszy udział jednostki w zadaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie tylko na terenie naszej gminy ale również powiatu lwóweckiego, a w razie konieczności także województwa dolnośląskiego. OSP Krobica-Orłowice odniesie również z tego powodu wymierne korzyści finansowe, działalność jednostek KSRG jest corocznie wspierana dodatkowymi dotacjami, zarówno na zakup specjalistycznego sprzętu jaki i wyposażenia ochrony osobistej strażaków-ratowników.