Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Kolejne europejskie środki pozyskane przez Gminę Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Gmina Mirsk ubiegała się o wsparcie finansowe w  dwóch konkursach w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Pierwszy z wymienionych konkursów nosi nazwę „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W jego ramach jednostki samorządu terytorialnego mogły otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin popegeerowskich.

Drugi konkurs, noszący nazwę „Cyfrowa Gmina”, dotyczył rozwoju technologicznego jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gmin. Umożliwiał on pozyskanie środków na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami itp.

Miło nam poinformować, iż Gmina Mirsk pozyskała środki w obu wyżej opisanych konkursach.

W ramach konkursu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” otrzymamy dofinansowanie o wartości 163 800, 00 zł. Po podpisaniu umowy z organizatorem, będziemy zobowiązani, zgodnie z regulaminem konkursu, do ogłoszenia przetargu na dostarczenie sprzętu komputerowego. W tym trybie zostanie wyłoniony wykonawca. Po zakończeniu postępowania przetargowego, osoby, które złożyły oświadczenia i były zainteresowane wsparciem na etapie przygotowawczym, zostaną poinformowane o możliwości odebrania sprzętu, który zostanie im przekazany na własność.

W ramach konkursu „Cyfrowa Gmina”  pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości 253 830, 00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:
–  cyfryzacja Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, w tym zakup nowoczesnego systemu informatycznego i zapewnienie cyberbezpieczeństwa,
– cyfryzacja jednostek podległych, w tym zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku,
– zorganizowanie szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.

Realizacja powyższych zadań unowocześni działalność Urzędu i jednostek podległych w zakresie obsługi interesantów, rozwijając między innymi możliwości zdalnej obsługi, a także przyśpieszając i upraszczając przebieg niektórych postępowań.