Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Kolejne środki na doposażenie OSP pozyskane przez Gminę Mirsk

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

W dniu 5 grudnia br. Burmistrza Miasta i Gminy Andrzej Jasiński i Skarbnik Gminy Danuta Kalupa podpisali w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego oraz przeciwpożarowego dla jednostki OSP Krobica-Orłowice.

Dofinansowanie wynosi 130.179,70 zł i przy udziale Gminy w kwocie 1.314,95 zł za łączną kwotę 131.494,65 zł zrealizowane zostaną zakupy zestawu uniwersalnego narzędzi ratowniczych wraz z niezbędnym asortymentem dodatkowym oraz 4 zestawy kompletnych aparatów powietrznych.