Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Kolejne studnie do budowy.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński podpisał umowy na dofinansowanie w 2020 roku budowy 17 studni z mieszkańcami Gminy Mirsk.

Od 2016 roku Gmina Mirsk prowadzi dla swoich mieszkańców program dofinansowań do budowy studni głębinowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, znajdującymi się oczywiście na terenie miasta i gminy Mirsk, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie ma możliwości podłączenia do zbiorczej sieci wodociągowej. Pomoc można uzyskać w ramach corocznego naboru wniosków. Po spełnieniu wymogów formalnych z wybranymi osobami zawierane są umowy o udzielenie dofinansowania z obowiązkiem rozliczenia inwestycji do 30 listopada danego roku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 15 grudnia.

W roku 2016 z pomocy skorzystało 17 osób, w roku 2017 – 12, w 2018 – 42 i w roku 2019 – 17 osób. Ogólnie w latach  2016-2019 pomoc finansową otrzymało 88 osób na łączną kwotę 524.963,03 zł. W roku bieżącym w ramach naboru do Gminy wpłynęło 36 wniosków. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 100.000,00 zł pozwolą na wsparcie kolejnych 17 inwestycji, wnioski, które nie zakwalifikowały się do udzielenia dofinansowania w tym roku, rozpatrywane będą w roku 2021, oczywiście pod warunkiem wydzielenia w budżecie gminnym odpowiednich środków. Przez pięć lat na 105 nieruchomościach wybudowano, bądź aktualnie buduje się niezależne ujęcia wody.

 Wsparcie finansowe może wynieść do 50 % wartości brutto udokumentowanych,  poniesionych nakładów na budowę studni lecz  nie więcej  niż  6.000,00  zł.  Wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku, jak i przy rozliczeniu końcowym są możliwe do uzyskania w UMiG Mirsk, budynek B, biuro nr 15, u Pana Radosława Kuźniara – inspektora ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, tel. 75 64 70 443, kom. 609 981 172, e-mail: gzr@mirsk.pl .