Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

KONCERT JUBILEUSZOWY PODGÓRZAN I IZERSKICH BOGDANEK.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

W sobotnie popołudnie, 10 lipca br., na scenie ustawionej w rynku Mirska odbył się Koncert jubileuszowy z okazji 45-lecia zespołu folklorystycznego „Podgórzanie” i 35-lecia „Izerskich Bogdanek”.

Zespól folklorystyczny ”Podgórzanie” powstał w 1976 roku. Wielki społecznik i poseł na sejm RP pani Teresa Malczewska, mieszkanka Mroczkowic wraz z kilkoma mieszkańcami postanowiła założyć zespół wokalno-instrumentalny. Początkowo był to zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich. Podstawowym celem jego istnienia była integracja środowiska. Początki były trudne, nie wierzono w powodzenie zamierzenia. Entuzjazm Teresy Malczewskiej i jej ogromne zaangażowanie powoli przełamywały opory. Powstał zespół „Podgórzanie” składający się z chóru i kapeli, a jego trzon tworzyli i tworzą mieszkańcy wsi Kamień i Mroczkowice.

Członkowie, założyciele, organizatorzy tego zespołu pochodzą z różnych ziem części naszego kraju. Z piasków mazowieckich i gór, z ziem zabranych Polsce już w 1939 r., potwierdzonych w 1943 i 1945 r., wspólnymi decyzjami Stalina i dwóch innych przywódców z Zachodu, Polacy z ziem wschodnich zagarniętych przez ZSRR, wyrwani nocą 1940 roku z odwiecznej ojcowizny, wywiezieni i męczeni przez komunistów radzieckich. Tu pod Górami Izerskimi, wspólnie Polacy z różnych części Polski, o różnych losach, strasznych przeżyciach, integrowali się, tworzyli wspólną przyszłość, utworzyli też zespół „Podgórzanie”. Repertuar zespołu początkowo składał się z ludowych przyśpiewek z różnych dzielnic kraju. Z biegiem czasu członkowie „Podgórzan” zaczęli pisać własne teksty. Najstarsi mieszkańcy wsi, szczęśliwi, że mogą coś ze swojego życia przekazać innym, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, zaczęli szukać w pamięci, przypominać sobie dawne pieśni, obyczaje, obrzędy i stroje. W ten oto sposób repertuar „Podgórzan” wzbogacił się o takie widowiska jak: „Wesele”, „Muzyka u rektura”, „Śmigus -dyngus”, „Kądzielnicę”, „Herody”. Nie są to teksty gdziekolwiek zapisane, to są teksty zapamiętane, przekazywane ustnie. W trakcie swej działalności zespół wielokrotnie występował na scenach krajowych i zagranicznych, m. in. na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (1989), Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie (1988), Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych we Włoszakowicach (1988), w Teatrze Polskim w Warszawie (1989). Na Festiwalu Folkloru w Issoire (Francja-1989, 1996, 2000), a także w Norwegii (1992), Czechach (1994), Holandii (1997), Hiszpanii (1997), Włoszech (1998) i Niemczech (1998, 1999,  2000, 2001 i 2002) promując polskie pieśni, tańce i obrzędy. Miejsce honorowe w kalendarium historii „Podgórzan” zajmuje wyjazd zespołu do Włoch oraz spotkanie z Ojcem Świętym. Członkowie zespołu wspominają to wydarzenie jako najwspanialsze i najbardziej wzruszające w całej historii „Podgórzan”.

Integralną częścią zespołu jest kapela ludowa kierowana przez Edwarda Cybulskiego, która samodzielnie występowała we Francji w latach 1990, 1994 i 1998. Dorobek zespołu notowały i prezentowały liczne media-prasa, radio i TV.

Aktywność zespołu folklorystycznego, zapał twórczy, promocja gminy to argumenty na to, że „Podgórzanom” został nadany tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”.

Zespół folklorystyczny „Izerskie Bogdanki”, początkowo kierowany przez panią Józefę Tomczuk założony został w 1985 roku. Debiut sceniczny zespołu miał miejsce 21.01.1986r. na „Spotkaniu Noworocznym Emerytów i Rencistów, Dzień Babci i Dziadka”.

Początkowo „Izerskie Bogdanki” występowały na wszystkich akademiach organizowanych przez kombatantów i władze miasta Mirska.

Przez 13 lat zespół grał i śpiewał dla kuracjuszy świeradowskiego Domu Zdrojowego. Dzięki tym występom i zebranym za nie funduszom zespół zwiedził ważniejsze miejsca historyczne i sanktuaria w Polsce.

Od początku swego istnienia zespół „Izerskie Bogdanki” brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Cieplicach, każdy ich występ klasyfikowany był w pierwszej trójce laureatów.

Nieprzerwanie od trzydziestu pięciu lat zespół „Izerskie Bogdanki” uświetnia swoimi występami wszystkie odbywające się w naszej gminie imprezy. Oprócz tego przez cały ten czas reprezentuje i tym samym promuje gminę Mirsk na wszelkiego rodzaju konkursach, festiwalach, przeglądach zespołów ludowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim, zajmując na nich często czołowe miejsca.

Spośród wielu sukcesów  jakie odniosły „Izerskie Bogdanki” należy wymienić m. in.: udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórców Ludowych „Babie lato” – Bydgoszcz 1990 r., udział w konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego – Rzeszów 1995 r., gdzie zespół otrzymał I wyróżnienie. Latem 1998 r. zespół odnotował swoje szczytowe osiągnięcie. Na XXXII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą otrzymał wyróżnienie. Laureatem na tym też Festiwalu został pan Józef Zając, skrzypek grający w kapeli.

Obecnie zespołem kieruje Krystyna Zimkowska-Trzcińska. Zainteresowania, chęć integracji i wolny czas, łączą członków zespołu „Izerskie Bogdanki”, którzy oprócz pielęgnowania swej pasji, jaką jest śpiew, współtworzą kulturę i tradycję, tym samym promują naszą gminę.

Koncert na mirskim rynku rozpoczął Bolesław Faściszewski – inspektor ds. kultury, który powitał wszystkich przybyłych na koncert oraz krótko opowiedział o losach obu zespołów folklorystycznych. Po nim na scenie pojawił się Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński. Na ręce kierowników zespołów: p. Teresy Malczewskiej i p. Krystyny Zimkowskiej-Trzcińskiej  złożył gratulacje w uznaniu bogatych osiągnięć artystycznych oraz podziękowania za wkład włożony w rozwój kultury polskiej i promocję Gminy Mirsk. Jednocześnie życzył członkom zespołów dalszych sukcesów w krzewieniu polskiego folkloru oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Potem nastąpił szereg gratulacji, podziękowań i ciepłych słów od przyjaciół i zaproszonych gości. Kiedy już nieco opadły wzruszenia na scenę weszli członkowie zespołu „Izerskie Bogdanki” prezentując przygotowane na ten koncert pieśni ze swojego repertuaru. Podobnie „Podgórzanie” energetycznie i z niezwykłą werwą śpiewali i tańczyli na scenie w asyście przygrywającej im kapeli. Kulminacyjnym punktem koncertu był wspólny występ obu zespołów i kapel.

W międzyczasie widzowie mogli skosztować przepysznych wypieków członkiń zespołów oraz grochówki przygotowanej przez zaprzyjaźnioną restaurację „Retro”.