Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Konkurs „Strażacy w akcji”.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Masz pasję filmowca albo lekkie pióro? Mamy dla Ciebie konkurs, w którym możesz pokazać, jak działają ochotnicze straże pożarne, nie tylko jako jednostki ratownicze, ale też ich rolę w społeczeństwie, zwłaszcza w trudnych obecnych czasach. Do wygrania 3 tysiące złotych i nagrody rzeczowe.

Chcemy wydobyć na światło dzienne i pokazać szerokiemu ogółowi to, z czym zmagają się strażacy ochotnicy w  swojej misji. Większości zdarzeń i aktywności nikt nie widzi i nawet o nich nie wie oprócz tych, których dotknęło nieszczęście. Konkurs „Strażacy w akcji” jest skierowany do członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i  ochotniczych straży pożarnych. Został ogłoszony 17 marca 2022 roku na stronach internetowych organizatorów: Stowarzyszenia Dziennikarzy im. W.S. Reymonta, Związku OSP RP, samorządu województwa mazowieckiego oraz na stronie internetowej naszeinfo.eu.

Konkurs organizowany jest w  dwóch kategoriach: filmowej i literackiej. Film dzisiaj każdy może przygotować, mając zwykłego smartfona. Paradoksalnie wszyscy mamy w  ręku nowoczesne formy utrwalania akcji, wielu tak dokumentuje działalność strażacką. Prace mogą przedstawiać własne wizje autorów. Mogą być wykonane w dowolnym formacie, jednak o czasie nieprzekraczającym 5 minut (praca filmowa) i 20 stron maszynopisu (praca literacka). Forma i technika – dowolna. Nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej prezentowane.

Prace filmowe i literackie należy nadsyłać do 31 sierpnia 2022 roku na adres: 00-340 Warszawa, ul Oboźna 1 lub na adres e-mail: konkurs.strazacywakcji@gmail.com z  dopiskiem „Konkurs – Strażacy w  akcji”. Każda OSP lub MDP może zgłosić jedną pracę filmową i jedną pracę literacką. Powinny one być wykonane samodzielnie, a  zgłoszenie pracy musi wskazywać autora. Szczegóły są zamieszczone w regulaminie konkursu. Do kontaktu z organizatorem prosimy używać adresu e-mail: konkurs.strazacywakcji@gmail.com.

Zakres tematyczny konkursu jest bardzo szeroki. Organizatorzy chcą pokazać ochotnicze straże pożarne w  dzisiejszych realiach: to 16 tysięcy samodzielnych samorządnych stowarzyszeń grupujących ok. 700 tysięcy osób. Mają szerokie spektrum aktywności, niekwestionowany autorytet. Coraz większego znaczenia nabiera także pomoc w czasie klęsk żywiołowych, m.in. podczas powodzi, trzęsienia ziemi, huraganów. Ostatnie lata ujawniły nowe obszary. Chodzi o działalność humanitarną. Jak jest ona potrzebna w  każdej miejscowości, pokazała pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie. Pandemia i pomoc uchodźcom z Ukrainy angażują wszystkich: wolontariat, społeczeństwo, samorządy i państwo. Do tych zadań dochodzi jeszcze praca tysięcy kronikarzy i  historyków oraz działalność Związku wśród młodzieży, edukacyjna, wychowawcza i artystyczna.

Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Dziennikarzy im. W.S. Reymonta, współorganizatorami Związek OSP  RP oraz województwo mazowieckie reprezentowane przez urząd marszałkowski. Organizatorzy zabezpieczyli dla laureatów nagrody finansowe oraz rzeczowe. Pierwsze miejsca w obu kategoriach zostaną nagrodzone kwotą 3000 złotych, którą ufundował marszałek Adam Struzik. Pozostali laureaci otrzymają także nagrody finansowe lub rzeczowe. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac odbędzie się do końca października 2022 roku. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych organizatorów. Prace laureatów będą zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień. Konkurs został objęty honorowym patronatem: prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

 ‒ Konkurs organizujemy w  ramach stulecia zjednoczenia ruchu strażackiego. Pokażmy wielki dorobek i  szlachetną odpowiedzialną służbę – apeluje prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy im. W.S. Reymonta Stanisław Jekiełek. – Jeszcze nie tak dawno kamera była luksusem, na który niewielu mogło sobie pozwolić – mówi wiceprezes Stowarzyszenia, były wieloletni dyrektor agencji filmowej, producent filmowy Zbigniew Adamkiewicz. –  Dziś jest w  każdym telefonie. Konkurs filmowy Stowarzyszenia ma wyzwolić w strażakach ochotnikach i ich młodszych druhnach i druhach duszę filmowca. Szukamy przyszłego zdobywcy Oscara!