Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Konsultacje w sprawie projektu budowlanego sieci wodociągowej z podłączeniami budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Giebułtowie i Giebułtówku – 30.03.2022 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Gmina Mirsk podpisała umowę z Biurem Projektów „KANRYS” Ryszard Owsianowski i Joanna Felska, na wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej z podłączeniami budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej  w Giebułtowie ( bloki nr 7-16) i Giebułtówku ( 1-16). Biuro projektowe realizując swoje zadanie będzie się zwracało do mieszkańców sołectwa celem uzgodnienia przygotowywanego projektu. Najbliższe konsultacje będą miały miejsce w sołectwie w dniu 30.03.2022r. od godz. 10.00.

Bardzo Państwa prosimy o współpracę z biurem projektów. Pozwoli to na wyjaśnienie nurtujących mieszkańców pytań związanych z inwestycją i w znacznej mierze przyczyni się do sprawnej realizacji projektu.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński