Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Konsultacje w sprawie projektu budowlanego sieci wodociągowej z podłączeniami budynków do zbiorczej sieci wodociągowej w Mroczkowicach i Kamieniu z wpięciem do sieci w Mirsku – 31.03.2022 r. i 01.04.2022 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że Gmina Mirsk podpisała umowę z Biurem Projektów „KANRYS” Ryszard Owsianowski Joanna Felska, na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z podłączeniami budynków do zbiorczej sieci wodociągowej w Mroczkowicach i Kamieniu z wpięciem do sieci w Mirsku. Biuro projektów realizując zadanie zwróci się  do mieszkańców sołectw celem uzgodnienia przyłączy do sieci wodociągowych przygotowywanego projektu. Konsultacje odbędą się w sołectwie Mroczkowice w dniach 31.03.2022r. i 01.04.2022r. od godz. 10.00 na posesjach każdego właściciela.

             Bardzo Państwa proszę o współpracę z biurem projektów. Pozwoli to na wyjaśnienie nurtujących mieszkańców pytań związanych z inwestycją i w znacznej mierze przyczyni się do sprawnej realizacji projektu.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński