Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Kontrole ZGKiM Mirsk w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania kanalizacji sanitarnej.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, informuje Odbiorców, że w okresie wiosennym przeprowadzi kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania kanalizacji sanitarnej.

Termin kontroli od 1 kwietnia 2022 do odwołania.

Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe).

ZGKiM w Mirsku wzywa do usunięcia nielegalnego podłączenia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej do dnia 31 marca 2022 roku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 2028) art. 9. ust.1 zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu ustawa przewiduje karę grzywny do 10000 zł lub ograniczenia wolności.