Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Maluch+ w Gminie Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022-2029

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosiło wyniki drugiej tury naboru w programie MALUCH+. Wniosek złożony przez Gminę Mirsk został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Mirsk otrzyma dofinansowanie na utworzenie klubu dziecięcego. 

Tytuł projektu: Utworzenie pierwszego publicznego Klubu Dziecięcego w Gminie Mirsk

Przedsięwzięcie ma na celu utworzenie pierwszej publicznej placówki opieki nad dziećmi wieku do lat 3 na terenie Gminy Mirsk w formie klubu dziecięcego. Liczba miejsc w klubie dziecięcym łącznie będzie wynosiła 24. Nowa placówka powstanie w budynku Przedszkola Publicznego im. Izerskich Skrzatów w Mirsku przy ul. Wodnej 2. Powierzchnia klubu dziecięcego to 150,49 m2, w tym m.in. jedna sala pobytu zbiorowego w klubie dziecięcym, a także łazienka, aneks kuchenny, pomieszczenie gospodarcze i wózkarnia (jako wiata) oraz pomieszczenia współdzielone, czyli pomieszczenie biurowe, dla obsługi i szatnia. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne, zakupione zostanie wyposażenie do wyżej wymienionych pomieszczeń, zabawki, pomoce dydaktyczne.

Grupa docelowa projektu:  dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia lub  dłużej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rodzice, opiekunowie prawni.    

Cel projektu: utworzenie 24 miejsc opieki w klubie dziecięcym  i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość zadania: 1.020.144,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1.020.144,00 zł