Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż Gmina Mirsk uczestniczy w projekcie realizowanym przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego dotyczącym  dofinansowania przedsięwzięć określonych dla działania 3.3.e  Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Środki będzie można otrzymać w postaci grantów (w formie refundacji) na: modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

W ramach projektu nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:

  • dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła
  • dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy.

 

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące:

  • właścicielem domów jednorodzinnych
  • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
  • najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

Uwaga!!! 

Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy połączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych (średnia wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 35 tysiecy zł). Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

Bliższe informacje dotyczące uczestnictwa zainteresowanych w projekcie zostaną przekazana na spotkaniu w dniu 20 stycznia o godz. 12.00 , które odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej – Sala widowiskowa – Pl. Wolności 15, Mirsk.

Zachęcam do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński