Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

„Moja Woda” – dotacja na deszczówkę.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji deszczówki na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody deszczowej na potrzeby własne.

Wydrukowane i podpisane wnioski należy składać w Biurze i oddziałach Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2020r. do 31.05.2024r. w godzinach 8:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce Złóż wniosek oraz po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu na Portalu Beneficjenta

*osoby posiadające już konto na Portalu Beneficjenta wystarczy, że się zalogują

 Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

  1. a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  2. b) instalacja rozsączająca,
  3. c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

– zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

– zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

– zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

  1. d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Dane kontaktowe dla regionu jeleniogórskiego:

  • Oddział WFOŚiGW w Jeleniej Górze, tel. 75 75 35 882, pl. Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra