Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Nabór propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ): 01-26.03.2023 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ)

Prosimy o zapoznanie się z zasadami naboru, które są do pobrania pod linkiem:
 Zasady naboru propozycji projektów do Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029

Załączniki do Zasad naboru:

Zał. 1 – Formularz propozycji projektu do Strategii ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029

Zał. 2 – Lista adresów e-mail do składania propozycji projektów

Zał. 3 – Lista celów i działań do Strategii ZIT AJ 2021-2029

Zał. 4 – Lista koncepcji projektów aglomeracyjnych ZIT AJ

Zał. 5 – Linia demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu  01.03.2023 r. i zakończy się w dniu 26.03.2023 r. 

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Propozycje projektów z terenu gminy Mirsk należy zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Mirsk na adres poczty elektronicznej: gmina@mirsk.pl . W przypadku projektów partnerskich należy wybrać gminę, na terenie której wydatkowana będzie największa wartość budżetu propozycji projektu i zgłosić propozycję projektu za pośrednictwem właściwego Urzędu Gminy.