Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Nabór uzupełniający do Strategii ZIT AJ

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

zit

Szanowni Państwo, Członkowie Komitetu Sterującego ZIT AJ,

Uczestnicy dzisiejszego posiedzenia uzgodnili datę kolejnego spotkania KS ZIT AJ, które poświęcone będzie przyjęciu Listy projektów do Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029 – posiedzenie to odbędzie się w piątek 12 maja 2023 r. o godzinie 10:00. Prosimy o zarezerwowanie tego terminu w Państwa kalendarzach. W przyszłym tygodniu prześlemy Państwu odrębne zaproszenie na 12 maja.
Podczas dyskusji na dzisiejszym posiedzeniu KS ZIT AJ na temat Podsumowania naboru oraz tabeli rekomendacji a także wniosków dotyczących zagospodarowania niewykorzystanej w naborze części alokacji dla typów działań Mobilność miejska i aglomeracyjna, Dostęp do edukacji – w zakresie przedszkoli oraz Usługi społeczne – KS ZIT AJ podjął Uchwałę dotyczącą ogłoszenia naboru uzupełniającego dla wyżej wymienionych typów działań.

W załączeniu przekazuję Państwu uchwałę nr 3/2023 KS ZIT AJ wraz z załącznikiem do uchwały, który stanowią Zasady naboru uzupełniającego oraz załączniki do Zasad.

Zasady naboru zasadniczo są analogiczne do naboru marcowego z pewnymi zmianami dotyczącymi limitów wartości projektów, które zostały wprowadzone w odniesieniu do wartości alokacji pozostałej do wykorzystania.

Uprzejmie prosimy o publikację ogłoszenia o naborze uzupełniającym na stronach Państwa Urzędów w dniu 2 maja 2023 r. Nabór uzupełniający zgodnie z ustaleniami KS ZIT AJ trwać będzie od 2 do 9 maja (termin podpisu elektronicznego na formularzu zgłoszeniowym), a 10 maja (do końca dnia) prosimy o przekazanie do biura ZIT AJ na adres strategia.zitaj@jeleniagora.pl formularzy zgłoszeniowych dla propozycji projektów z obszaru Państwa Gminy.

W załączeniu przekazujemy Państwu pliki z treścią ogłoszenia oraz z Zasadami naboru uzupełniającego wraz z 5 załącznikami (Zał. 1-5) – celem ich publikacji.

Z wyrazami szacunku

2023.04.28 Uchwała nr 3.2023 (PDF, 43 KB)

Zał. 1 do Uchwały nr 3.2023 (PDF, 575 KB)

Wzór ogłoszenia naboru uzupełniającego (DOCX, 109 KB)

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy ZIT AJ (DOCX, 130 KB)

Zał. 2. Lista adresów e-mail do składania propozycji projektów (DOCX, 114 KB)

Zał. 3. Cele i działania do Strategii ZIT AJ (DOCX, 120 KB)

Zał. 4. Lista projektów aglomeracyjnych (DOCX, 110 KB)

Zał. 5. Linia demarkacyjna (PDF, 336 KB)

Zasady naboru uzupełniającego (DOCX, 132 KB)