Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025”

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025”

Gmina Mirsk w dniu 3 listopada 2021 r. podpisała umowę dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Rębiszowie i Przedszkola Publicznego im. Izerskich Skrzatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku w ramach „Nordowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025’. Wysokość dofinasowania 7 000,00 zł, wkład własny 1 750,00 zł.

Wysokość dofinansowania w poszczególnych placówkach:

  1. Szkoła Podstawowa im. św. Floriana w Rębiszowie. Dotacja 4 000,00 zł, wkład własny gminy 1 000,00 zł.
  2. Przedszkole Publiczne im. Izerskich Skrzatów. Dotacja 3 000,00, wkład własny gminy 750,00 zł.

Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup:

  1. książek będących nowościami wydawniczymi,
  2. zakup nowych elementów wyposażenia dla bibliotek szkolnych,
  3. realizację działań promujących czytelnictwo.