Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Nowy chodnik przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Mirsku.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Mieszkańcy ul. Ofiar Oświęcimskich, Przedmieścia i Brzezińca mogą korzystać już z nowo wybudowanego ciągu dla pieszych. Zakończył się drugi etap budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2423D. I etap zakończył się w lipcu 2022 r., drugi w lutym bieżącego roku. Gmina jest już po wszystkich odbiorach chodnika o długości 765 metrów, od przejazdu kolejowego na ul. Ofiar Oświęcimskich do mostu w Brzezińcu. Tym samym zwiększyło się bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców posesji usytuowanych wzdłuż chodnika oraz wszystkich spacerujących na tej trasie. Budowa tego chodnika nie byłaby możliwa bez współpracy z Powiatem Lwóweckim, który udało się przekonać do wspólnego działania oraz przekazania środków na ten cel. Łączny koszt budowy to kwota: 961 027,21 zł. Gmina Mirsk partycypowała w kosztach. Z otrzymanych funduszy na rzecz przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich wyasygnowała na budowę w/w ciągu dla pieszych 380 513,95 zł. Zadanie, sprawnie i bez opóźnień, zrealizowała Firma ANBUD Anny Twardochleb ze Lwówka Śląskiego. Dodać należy, że w ramach prac wykonano również bezpieczne przejście przez ulicę, z jednej strony na drugą.

Pozostanie jeszcze do wykonania fragment chodnika od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Betleja do przejazdu kolejowego,  jego realizacja zaplanowana jest przez Gminę Mirsk jeszcze w tym roku.