Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

NOWY NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY STUDNI.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Od 2016 roku Gmina Mirsk prowadzi dla swoich mieszkańców program dofinansowań do budowy studni głębinowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, znajdującymi się oczywiście na terenie miasta i gminy Mirsk, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie ma możliwości podłączenia do zbiorczej sieci wodociągowej. Pomoc można uzyskać w ramach corocznego naboru wniosków. Po spełnieniu wymogów formalnych z wybranymi osobami zawierane są umowy o udzielenie dofinansowania z obowiązkiem rozliczenia inwestycji do 30 listopada danego roku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 15 grudnia.

W roku 2016 z pomocy skorzystało 17 osób, w roku 2017 – 12, w 2018 – 42, w 2019 – 17 osób i w 2020 – 20. Ogólnie w latach  2016-2020 pomoc finansową otrzymało 108 osób na łączną kwotę 644.718,81 zł. Również w roku bieżącym Gminy Mirsk planuje nabór wniosków, termin jego rozpoczęcia to 15 lutego, a zakończenia  19 marca br. Wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku będą dostępne od dnia 15.02.2021 na stronie www.mirsk.pl w zakładce Aktualności oraz w  UMiG Mirsk, budynek B, biuro nr 15, u Pana Radosława Kuźniara – inspektora ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, tel. 75 64 70 443, kom. 609 981 172, e-mail: gzr@mirsk.pl .