Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

NOWY OPERATOR W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Zakończyło się postępowanie przetargowe, w ramach którego Gmina Mirsk poszukiwała dzierżawcy nieruchomości, na których znajdują się Geopark i wieża widokowa. W wymaganym ogłoszeniem terminie wpłynęły trzy oferty, które spełniły kryteria dopuszczające je do dalszego etapu procedury przetargowej. Przy ocenie kryteriów merytorycznych, wśród których znajdowały się: wysokość czynszu dzierżawnego, atrakcyjność i proponowane formy działalności oraz doświadczenie oferenta przeliczono zaproponowane wskaźniki i przeanalizowano dokładnie treść ofert. W wyniku prac komisji przetargowej wyłoniono kandydata, którego propozycja okazała się najkorzystniejsza i właśnie z tym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podpisał umowę.

Od 13.06.2023r. nowym operatorem obiektów turystycznych został Pan Robert Szuman prowadzący działalność gospodarczą HAWK Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Prac Wysokościowych z Miedzianki niedaleko Janowic Wielkich. Na co dzień Pan Robert zajmuje się konserwacją i naprawą turbin wiatrowych oraz działalnością szkoleniową z zakresu ewakuacji i pierwszej pomocy, ale sentyment do Gminy Mirsk skłonił go do uczestnictwa w przetargu. Jako były mieszkaniec Mirska dokładnie zna okolice Kopalni św. Jana oraz wieżę widokową. Wieloletnie doświadczenie i bardzo wysokie kwalifikacje zamierza wykorzystać w trakcie dzierżawy obiektów, która potrwa 15 lat. W trakcie spotkania z Panem Robertem Burmistrz przekazał mu bardę górniczą, która w trakcie otwarcia Geoparku została nam podarowana przez dr hab. Macieja Madziarza, a obecnie stanowi nie tylko pamiątkę tego wydarzenia, ale jest także symbolicznym kluczem do krobickich podziemi. Mamy nadzieję, że nowemu operatorowi przyniesie szczęście.

Życzymy zatem powodzenia w realizacji zamierzeń i celów, które Pan Robert postawił sobie na najbliższe lata i mamy nadzieję, że współpraca Gminy Mirsk i Pana Roberta będzie owocna.