Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Nowy wóz bojowy OSP Krobica-Orłowice.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

„Jestem gotów poświęcić życie i opuścić bliskich,
aby uratować każdą inną osobę”

Jakże wzruszająco, a zarazem autentycznie brzmią słowa wypowiedziane przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Krobica – Orłowice. Dzięki nim mieszkańcy obu wsi utwierdzili się w przekonaniu, że strażak jest człowiekiem niezwykłym, człowiekiem, który ratuje życie każdego człowieka narażając swoje, a w związku z tym jest bohaterem, który zapisze się na kartach historii naszej gminy, powiatu, województwa i … oczywiście ojczyzny.

Dwa powyższe sołectwa rozdzielone rzeką Kwisą posiadają wspólną i bardzo silną więź za sprawą strażaków ochotników OSP Krobica w Orłowicach, którzy rekrutują się z rodzin mieszkańców, często spokrewnionych ze sobą, a niejednokrotnie związanych pokoleniowo. Rok 2019 przyniósł wiele zadowolenia mieszkańcom, ale przede wszystkim strażakom. Po kilku latach starań, wszelakich projektów, ich zmian i korekt oraz przetargów Urząd Miasta i Gminy Mirsk wyłonił wykonawcę rozbudowy remizy naszej jednostki OSP, a ten przystąpił do prac.

Wprawdzie termin powiększenia naszej bazy nastąpił w trybie opóźnionym, ale spełniły się oczekiwania nas wszystkich – w końcu po wielu staraniach i nieprzespanych nocach będziemy dysponować obiektem przeznaczonym do zabezpieczenia tak ważnego i upragnionego dla nas wszystkich pojazdu, dzięki któremu ratujemy innych w nadzwyczaj szybki i w miarę możliwości skuteczny sposób. Z historii zmagań o przydział upragnionego samochodu naszej OSP wspomnieć należy: OSP Krobica-Orłowice poczyniła starania o przydział średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego i wśród 36 pojazdów przyznanych dla jednostek OSP na teren Dolnego Śląska znalazł się przydział dla naszej miejscowości. Taki samochód to niebagatelny koszt, gdyż to kwota w wysokości 759.156,00 zł. I tutaj należy podziękować naszemu samorządowi gminnemu oraz burmistrzowi Andrzejowi Jasińskiemu, którzy przeznaczyli, na zakup wyżej wymienionego pojazdu, aż  199.466,73  zł.  Pozostałą kwotę w wysokości 349.695,27 zł pozyskaliśmy z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało nam 210.000,00 zł.

29 sierpnia 2019 roku w końcu spełniły się nasze marzenia – wyruszyliśmy do Kielc, aby odebrać samochód IVECO EUROCARGO. Powrót do naszych sołectw był niesamowity, bowiem z wielkim entuzjazmem powitało nas młodsze i starsze społeczeństwo. 5 października br. podczas polowej mszy świętej pojazd został uroczyście poświęcony przez księdza proboszcza Mariusza Szymańskiego. Pomimo bardzo słotnej pogody uroczystość zaszczyciło wielu dostojnych gości i przyjaciół, w tym stałych sponsorów, darczyńców i kolegów druhów z jednostek OSP w Giebułtowie, Mirsku, Przecznicy i Rębiszowie. Przybyli także: Wiceprezes Wojewódzkiego Związku OSP, Komendant i Zastępca oraz inni przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP, nasze władze gminne w osobach burmistrza oraz radnych, Prezesa Zarządu Oddziału M-GOSP. Przedstawiciel Europosłanki Beaty Kempy przekazał ochotnikom życzenia oraz odczytał list skierowany do wszystkich zgromadzonych. W tym tak ważnym dniu miłą niespodzianką było wręczenie medali i odznaczeń dla naszych druhów.

Prezes OSP Krobica-Orłowice druh Czesław Dąbrowski

i kronikarz OSP Krobica-Orłowice druhna Izabela Krzyśków