Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Odwołanie sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, na podstawie ogłoszonych w dniu 24.03.2020 r. przez Ministra Zdrowia zmian do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w rozdziale 5 § 11a – zakazem organizowania od 25.03.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. „spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju” – Sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk zwołana na dzień 26.03.2020 r. zostaje odwołana.

Termin kolejnej sesji zostanie podany do wiadomości.