Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Przedszkola Publicznego w Mirsku

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

W środę. 30 sierpnia br., o godz. 13.00 uroczyście otwarto nową siedzibę Przedszkola Publicznego im. Izerskich skrzatów w Mirsku. Poprzedni budynek nie spełniał wymogów przepisów przeciwpożarowych a dostosowanie go do nich wiązało się ze zmniejszeniem pomieszczeń dydaktycznych, a co za tym idzie zmniejszeniem ilości miejsc dla dzieci. Szukano więc innych rozwiązań. Pojawił się pomysł dostosowania budynku po byłym gimnazjum, który od kilku lat stał niewykorzystany. Oczywiście wymagał on ogólnego remontu, przebudowy pomieszczeń i dostosowania ich dla ok. 135. dzieci w różnym wieku. Wiązało się to z niemałymi nakładami finansowymi, na które gminy nie było stać. Gmina złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie na podstawie promesy na tą inwestycję z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.250.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 6.690.335,11 zł. Brakującą kwotę udało się wyasygnować z budżetu gminy.

W czterokondygnacyjnym budynku przeprowadzono roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne, zbudowano plac zabaw oraz wyposażono pomieszczenia przedszkolne. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „Sawrem” z Wrocławia został wyłoniony w przetargu. Od 18 maja 2022 r. do 10 maja 2023 r. wykonał prace o wartości 6.383.400,41 zł brutto. 1 czerwca 2022 r. odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy, a 18 maja podpisany został końcowy odbiór prac. Nadzór inwestorski pełnili: w zakresie robót ogólnobudowlanych – Jan Adamkiewicz z firmy Europejski Bank Danych s.c. Ewa i Jan Adamkiewicz z Lubania; w zakresie robót sanitarnych – Andrzej Burdynowski z firmy „Mikroterm” z Jeleniej Góry; w zakresie robót elektrycznych – Zbigniew Hajduczenia z firmy „Zetha” z Mirska.

W obecnej siedzibie przedszkola, na ul. Wodnej, na poziomie piwnic znajduje się przestronne pomieszczenie szatni oraz punkt wydawania posiłków dostarczanych przez catering. Na parterze trzy sale grupowych i indywidualnych zajęć dla najmłodszych dzieci wraz z toaletami i prysznicami. Na I piętrze trzy sale dla dzieci. Na II piętrze pokój dyrektora, sekretariat, archiwum, pomieszczenie porządkowe, pokój logopedy i psychologa z pracownią sensoryczną. Łącznie na powierzchni użytkowej 1372,16 m2, od 1 września br. przedszkolaki będą bawić się i uczyć w pięknych, jasnych, nowocześnie urządzonych i wyposażonych wnętrzach.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Andrzeja Jasińskiego przybyli i uczestniczyli w uroczystości: w imieniu Poseł na Sejm RP Zofii Czernow p. Aleksandra Wochal – Dyrektor Biura Poselskiego p. Zofii Czernow, w imieniu Poseł na Sejm RP Marzeny Machałek p. Sławomir Sobala – Dyrektor Biura Poselskiego p. Marzeny Machałek, Daniel Koko – Starosta Powiatu Lwóweckiego, Jan Zaliwski – Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk, Danuta Kalupa – Skarbnik Gminy Mirsk, Alicja Janus – insp. ds. oświaty, służby zdrowia i kadr UMiG Mirsk, Ewa Pachciarek – specjalista ds. remontów i inwestycji UMiG Mirsk, Elżbieta Ławniczak – Kierownik MGOPS, Anna Kossak – Granda – Dyrektor Biblioteki Publicznej, Dorota Cinciruk – Dyrektor DPS w Mirsku, Jolanta Skrocka – Dyrektor SP w Giebułtowie, Violetta Segedyn – Dyrektor SP w Rębiszowie, Magdalena Krajewska – Siemek – Dyrektor ZS, Ilona Witkowska – Wicedyrektor ZS, radni RMGM: Krzysztof Menke, Piotr Cybulski, Elżbieta Janowska, Tadeusz Przybylski, Marta Pazowska, Lucyna Smaroń, Jan Oś, Bartosz Baszak, sołtysi: Janina Charchuła i Weronika Rokosz, Elżbieta i Edward Ptak z Twórczego Centrum Rozwoju Malucha „Gniazdko” oraz Robert Wanat – Dyrektor zarządzający i Agnieszka Rembecka – Kendzia – kierownik budowy z firmy „Sawrem”, Ewa i Jan Adamkiewicz z firmy Europejski Bank Danych, Zbigniew Hajduczenia – szef firmy „Zetha”.

Po uroczystym wystąpieniu burmistrza i zaproszonych gości, uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Andrzej Jasiński, Wiceprzewodniczący RMGM Krzysztof Menke, Dyrektor ZS Magdalena Krajewska – Siemek i Dyrektor Przedszkola Publicznego Małgorzata Śnieżek. Po części oficjalnej goście- uczestnicy spotkania obejrzeli wszystkie pomieszczenia przedszkola.