Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Szanowni Mieszkańcy Giebułtowa,

Zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju TERYT, który funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z póź. zm.), wieś Giebułtów podzielona jest na:

Augustów (przysiółek),

Wola Augustowska (przysiółek),

Giebułtówek (kolonia),

Natomiast według rejestru TERYT miejscowość Giebułtów Bloki nie figuruje.

Wobec tego obowiązujące nazewnictwo Giebułtów Bloki zostanie pominięte w tworzonym Centralnym Rejestrze Wyborców. Pozostawienie nazewnictwa Giebułtów Bloki spowoduje, że wszystkie numery zostaną włączone do wsi Giebułtów, co będzie rzutować na poprawność przygotowania spisu wyborców.

Wobec powyższego w celu uporządkowania nazewnictwa Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przedłoży Radzie Miejskiej Gminy Mirsk uchwałę nadającą nazwę ulicy „Giebułtów Bloki”, co wyeliminuje nieprawidłowości i uporządkuje nazewnictwo przed wyborami parlamentarnymi i samorządowymi.

Argumentem przemawiającym za utworzeniem ulicy o nazwie „Giebułtów Bloki” jest fakt, że mieszkańcy posługują się tymi nazwami jako miejsca zameldowania, dokumentach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach, ośrodkach zdrowia oraz w innych instytucjach i organizacjach użyteczności publicznej i nie będzie wiązało się to z kosztami dla mieszkańców związanych z wymianą dokumentów.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński