Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Mirsk o przedłużeniu terminu składania wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Mirsk oraz o nadanie honorowego tytułu  „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk” do dnia 23 stycznia 2024 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk informuje, iż przedłuża termin składania wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Mirsk oraz o nadanie honorowego tytułu  „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”  do dnia 23 stycznia 2024 r.(wtorek)

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

/-/ Antoni Alchimowicz