Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Otwarcie Punktu Konsultacyjnego – terapia uzależnień.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Informujemy, że w październiku 2022 r. rusza  Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny 2x w miesiącu: w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godz. od 16.00 do 19.00 w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Plac Wolności 15 w Mirsku.

Punkt prowadzi Pani Renata Wawrzynek – terapeuta uzależnień i współuzależnionych.

Zadania Punktu Konsultacyjnego:                                                                           

  1. Motywowanie do podjęcia terapii osób uzależnionych oraz członków ich rodzin
  2. Pomoc w dostępie do terapii placówkach lecznictwa odwykowego
  3. Podejmowanie interwencji w sytuacji wystąpienia Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego
  4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób pijących ryzykownie lub szkodliwie
  5. Informowanie o dostępnych formach pomocy dla osób dotkniętych przemocą

Wszystkie formy udzielania pomocy są bezpłatne.

                                                                 Zapraszamy                                                                     

                                                                                Przewodnicząca Gminnej Komisji

                                                                                 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

                                                                                 Elżbieta Ławniczak