Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Plac zabaw w Mroczkowicach.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

W sobotę 27 maja br. w sołectwie Mroczkowice nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabaw. Jest to wynik współpracy Stowarzyszenia „Mroczkowice – Nasza Mała Ojczyzna” z Burmistrzem Miasta i Gminy Mirsk, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy, z sołtysem sołectwa Mroczkowice oraz Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Izerskie.

Roboty budowlane w ramach zadania wykonała Firma Handlowo-Usługowa FORTISSIMUS Arkadiusza Leśniańskiego z Mirska. Prace polegały na rozplantowaniu terenu, nawiezieniu humusu i zasianiu trawy oraz wykonaniu ogrodzenie panelowego z elementów wraz z bramą wjazdową. Koszt prac: 51.906,00 zł brutto.

Firma AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka z Lubina dostarczyła urządzenia do wyposażenia placu. Stanęły na nim m. in. drabinka pozioma, huśtawka podwójna metalowa, karuzela tarczowa czteroramienna, karuzela tarczowa z siedziskami, piaskownica z bali, kilka bujaków, wieża wspinaczkowa. Oprócz tego plac wyposażono w ławki, kosz na śmieci oraz regulaminy korzystania z urządzeń. Koszt: 49.225,60 zł.

Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie placu zabaw i otrzymało z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwotę 91 000,00 zł. Brakującą sumę w ramach dotacji przekazała Gmina Mirsk.

Miejmy nadzieję, że dzięki zrealizowaniu tego przedsięwzięcia oprócz radości dzieci i ich rodziców, poprawił się wizerunek sołectwa oraz zadowolenie mieszkańców.