Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

PODPISANIE UMÓW NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH W SOŁECTWACH ORŁOWICE I KROBICA.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

W czwartek 22 grudnia br., o godz. 13.00 w Klubie Integracji Społecznej miało miejsce ważne wydarzenie dla Gminy Mirsk. Podpisano umowy z wykonawcą i firmą nadzorującą dwie inwestycje o dużym znaczeniu społecznym.

Gmina Mirsk rozstrzygnęła przetargi na dwa zadania. Pierwsze to „Budowa sieci wodociągowej  w sołectwie Orłowice.” Na to zadanie wpłynęła oferta Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń  Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. z Nowogrodźca i została zaakceptowana, spełniała wszystkie warunki w postępowaniu przetargowym. Zaoferowana kwota to 3.874.500,00 zł brutto i 60. miesięczny okres rękojmi. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej nad budową w/w sieci podjęło się Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o. z Kamieńca Wrocławskiego za cenę 262.586,00 zł brutto.

Drugie zadanie to „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krobica.” Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na to zadanie złożyło również Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń  Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. z Nowogrodźca. Zaoferowana kwota to 6.986.400,00 zł brutto i 60. miesięczny okres rękojmi. Nadzór nad tą inwestycją będzie pełniło również Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o. z Kamieńca Wrocławskiego za cenę 178.000,00 zł brutto. Na finansowanie inwestycji gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w wysokości 8 870 231,70  zł, natomiast z własnych środków przeznaczymy  2 631254,30 zł.

W Klubie Integracji Społecznej w Mirsku w celu podpisania umów  spotkali się: Prezes Zarządu PKUWiM MELIOBUD Sp. o.o. p. Andrzej Dereziński, Pełnomocnik Zarządu Biura Inżynierskiego Via Regia Sp. z o.o. Jarosław Samulski i Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński. W spotkaniu uczestniczyli również Senator RP Rafał Ślusarz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk Krzysztof Menke, Radny RMGM Adam Fischer, sołtys sołectwa Krobica Mariola Ożga, sołtys sołectwa Orłowice Jacek Ostrowski, insp. ds. ochrony danych osobowych i zamówień publicznych Alicja Jaszczyszyn, samodzielny referent ds. inwestycji Dawid Leśniański oraz przedstawiciel ZGKiM Rafał Maj.

Umowa przewiduje wykonanie prac w okresie 13 miesięcy od daty podpisania umowy. W sołectwie Krobica zostanie wybudowane 4,24 km sieci wodociągowej i dwa punkty podwyższania ciśnienia wody, natomiast w Orłowicach 3,29km sieci i jeden punkt podwyższania ciśnienia. Sieci będą układane w drogach gminnych, których nawierzchnię asfaltowe będą odtworzone w całości. Prezes Meliobudu zadeklarował rozpoczęcie prac budowlanych w miesiącu lutym przyszłego roku.