Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

PODPISANIE UMOWY NA ADAPTACJĘ BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

W środę, 18 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem”. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński oraz Skarbnik Gminy Danuta Kalupa podpisali umowę zlecając tym samym wszelkie pracy wymienione w specyfikacji wykonawcy umowy – Przedsiębiorstwu Budowlanemu SAWREM Sp. z o.o., Sp. kom. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota Roweckiego 115B. Podpis na umowie złożył prezes firmy p. Tomasz Sawiński.

Koszt wykonania zadania: 6.334.500,00 brutto. Zadanie jest dofinansowywane z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Kwota dofinansowania: 4 mln. 250 tys. zł. Środki Gminy Mirsk  to kwota 2 084 500 zł

W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk Jan Zaliwski, inspektor ds. ochrony danych osobowych i zamówień publicznych Alicja Jaszczyszyn, specjalista ds. remontów i inwestycji Ewa Pachciarek oraz Menadżer ds. rozwoju relacji społecznych Zespołu Południe Banku Gospodarstwa Krajowego p. Piotr Buzar i kierownik robót ze strony wykonawcy p. Agnieszka Rembecka – Kendzia. Nadzór inwestorski z ramienia zamawiającego sprawować będą: roboty budowlane: Jan Adamkiewicz, roboty sanitarne: Andrzej Burdynowski, roboty elektryczne: Zbigniew Hajduczenia.