Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

POLSKI ŁAD W GMINIE MIRSK.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji samorządowych. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Niedawno ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru i  wysokość kwot dofinansowania kluczowych gminnych inwestycji. Gmina Mirsk złożyła trzy wnioski. Pierwszy dotyczył  budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Krobica i Orłowice o wartości 17 mln złotych. Drugi na kwotę 10 mln zł,  rewitalizacji placu Wolności w Mirsku. Trzeci dotyczył adaptacji budynku byłego gimnazjum przy ul. Wodnej na przedszkole publiczne. Koszt tego zadania oszacowano na 5 mln złotych.

Rząd miał do dyspozycji 23 mld zł, podczas, gdy złożone wnioski wszystkich zainteresowanych zamknęły się  kwotą 93 mld zł, dlatego też większość wniosków na najwyższe  kwoty nie dostało dofinansowania.

Gminie Mirsk przyznano środki na adaptację budynku byłego gimnazjum, w kwocie 4,25 mln zł. Wartość całego zadania to 5 mln zł, z czego Gmina Mirsk musi zapewnić kwotę 0,75 mln zł jako wkład własny.

Aktualnie kończymy przygotowywać dokumentację techniczną przebudowy i w momencie uruchomienia środków będziemy mogli przystąpić do realizacji tego zadania.

Warto wspomnieć, iż to nie są jedyne środki, które z Polskiego Ładu trafią do Gminy Mirsk. Starostwo Lwóweckie zgłosiło zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2494D na odcinku Krobica – Przecznica, o długości 3,7 km” i otrzymało na nie dofinansowanie w  wysokości 5 mln 183 tys. 614 zł. Długo oczekiwany remont tego odcinka drogi, już w przyszłym roku powinien zostać zrealizowany, co z pewnością ucieszy mieszkańców i odwiedzających naszą gminę kierowców korzystających z drogi Orłowice -Rębiszów,

Wszystkie jednostki czekają na uruchomienie tzw. promesy, która pozwoli rozpocząć procedury przetargowe, wyłonić wykonawców i  podpisać stosowne umowy.