Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

POMOC GMINY DLA SZPITALA WE LWÓWKU ŚLĄSKIM.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Na ostatniej sesji, na wniosek burmistrza, radni Rady Miejskiej Gminy Mirsk przeznaczyli kwotę 10 tysięcy złotych, jako dotację celową dla powiatu lwóweckiego. W celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, kwota ta wydatkowana będzie na zakup środków higienicznych i ochrony osobistej dla pacjentów szpitala we Lwówku Śląskim, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Zdrowia.

O taką pomoc do poszczególnych gmin powiatu wystąpił prezes, ponieważ wszystkie działania związane z ochroną zdrowia w okresie pandemii spowodowały, że szpital, jak wiele innych szpitali, boryka się z trudnościami finansowymi. Nasza gmina przekaże środki finansowe szpitalowi za pośrednictwem starosty. Zostaną za nie kupione środki ochrony osobistej dla pacjentów szpitala. Są to mieszkańcy nie tylko naszej gminy, ale całego powiatu lwóweckiego.