Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

POWSTANĄ NOWE STUDNIE.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński podpisał z mieszkańcami Gminy Mirsk umowy na dofinansowanie budowy 17 studni w 2021 roku. Od 2016 roku Gmina Mirsk prowadzi dla swoich mieszkańców program dofinansowań do budowy studni głębinowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, znajdującymi się oczywiście na terenie miasta i gminy Mirsk, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie ma możliwości podłączenia do zbiorczej sieci wodociągowej. Pomoc można uzyskać w ramach corocznego naboru wniosków. Po spełnieniu wymogów formalnych z wybranymi osobami zawierane są umowy o udzielenie dofinansowania z obowiązkiem rozliczenia inwestycji do 30 listopada danego roku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 15 grudnia. W roku 2016 z pomocy skorzystało 17 osób, w roku 2017 – 12, w 2018 – 42, w roku 2019 – 17 osób i w 2020 – 20 mieszkańców. Ogólnie w latach 2016-2020 pomoc finansową otrzymało 108 osób na łączną kwotę 644.718,81 zł.

W roku bieżącym w ramach naboru do Gminy wpłynęło 37 wniosków. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 100.000,00 zł pozwolą na wsparcie kolejnych 17 inwestycji. Wnioski, które nie zakwalifikowały się do udzielenia dofinansowania w tym roku, rozpatrywane będą w roku 2022, oczywiście pod warunkiem wydzielenia w budżecie gminnym odpowiednich środków. Przez sześć lat na 125 nieruchomościach wybudowano, bądź aktualnie buduje się niezależne ujęcia wody. Wsparcie finansowe może wynieść do 50 % wartości brutto udokumentowanych, poniesionych nakładów na budowę studni lecz nie więcej niż 6.000,00 zł.

Wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku, jak i przy rozliczeniu końcowym są możliwe do uzyskania w UMiG Mirsk, budynek B, biuro nr 15, u Pana Radosława Kuźniara – inspektora ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, tel. 75 64 70 443, kom. 609 981 172, e-mail: gzr@mirsk.pl