Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

„Poznaj Polskę” – edycja 2023.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Gmina Mirsk otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Dofinansowanie otrzymały 2 szkoły podstawowe w Gminie Mirsk:

  1. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
  2. Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  1. jednodniowe do kwoty 5 tys. zł,
  2. dwudniowe do kwoty 10 tys. zł,
  3. trzydniowe do kwoty 15 tys. zł.

Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Kwota przyznanych Gminie Mirsk środków wynosi łącznie 43 842 zł. Wkład własny w wysokości 20% całkowitego kosztu wycieczki pochodzi z wpłat rodziców uczniów uczestniczących w wycieczce.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii  oraz osiągnięć polskiej nauki. Podczas wycieczek uczniowie szkół zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w różnych miejscach Polski. Uczniowie naszych szkół zwiedzą punkty edukacyjne  m.in. w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Wałbrzychu oraz na Helu. 

Wycieczki będą realizowane w bieżącym roku szkolnym do zakończenia zajęć dydaktycznych oraz w kolejnym od 1 września do 15 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią Polskiego Ładu.