Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

PDF

DOC

WZÓR DRUKU

WAŻNE – Procedury budowlane

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkownika obiektu

Zgłoszenie – budynek gospodarczy

Zgłoszenie – budynek rekreacji

Zgłoszenie – ganek

Zgłoszenie – garaż

Zgłoszenie – obiekt tymczasowy

Zgłoszenie – obiekty inne

Zgłoszenie – remont obiektu

Zgłoszenie – rozbiórka

Zgłoszenie – zbiornik na gaz

Zgłoszenie przydomowa oczyszczalnia

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę

Wniosek o wydanie dziennika budowy

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wypełnione wzory dokumentów (.zip)

Obręby i jednostki ewidencyjne (.jpg)