Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Program „Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie konsultacyjne w ramach programu “Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się 27 grudnia o godz. 16.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie “Czyste powietrze” będą mieli okazje uzyskać wszystkie potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego.

Z uwagi na obowiązujące reżimy sanitarne i ograniczoną liczbę miejsc, prosimy wszystkich zainteresowanych o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (75) 647 04 40 lub mailowy na adres: czystepowietrze@mirsk.pl w celu zapisania się na spotkanie.

W przypadku dużego zainteresowania będzie możliwość zorganizowania spotkania również w późniejszym terminie.

Program Priorytetowy “Czyste powietrze” jest odpowiedzią na zmieniające się warunki klimatyczne i poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych lub w lokalu mieszkalnym z wyodrębnioną księgą wieczystą w budynku jednorodzinnym, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu.

W przypadku pytań można kontaktować się drogą mailową czystepowietrze@mirsk.pl, telefoniczną (75) 647 04 40 oraz bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym znajdującym się w pokoju nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk w każdy poniedziałek w godzinach 7.30-17.30

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” można również znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie