Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Program „Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne – 27.05.2024r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

czyste powietrze

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie konsultacyjne w ramach programu “Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się 27 maja o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie “Czyste powietrze” będą mieli okazje uzyskać wszystkie potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (75) 647 04 40 lub mailowy na adres: czystepowietrze@mirsk.pl w celu zapisania się na spotkanie.

W przypadku dużego zainteresowania będzie możliwość zorganizowania spotkania również w późniejszym terminie.

Program Priorytetowy “Czyste powietrze” jest odpowiedzią na zmieniające się warunki klimatyczne i poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (m.in. docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania czy też montaż instalacji fotowoltaicznej).

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania- osoby, których roczny dochód nie przekracza 135.000 zł,
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza : 1.894 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 2.651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
  3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1.090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1.526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

 

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu.

W przypadku pytań można kontaktować się drogą mailową czystepowietrze@mirsk.pl, telefoniczną (75) 647 04 40 oraz bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym znajdującym się w pokoju nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk w każdy poniedziałek w godzinach 7.30-17.30

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” można również znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie