Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Program „Szkolny Klub Sportowy 2022”  w Gminie Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Gmina Mirsk realizuje program „Szkolny Klub Sportowy” od roku 2019. W programie w 2022 roku uczestniczy po jednej grupie ze Szkoły Podstawowej w Giebułtowie, Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Rębiszowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Celem Programu jest:

 • stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
 • stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
 • stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
  i młodzieży;
 • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
 • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego  dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, operatorem w województwie dolnośląskim jest Dolnośląska Federacja Sportu. Gmina Mirsk jest partnerem współfinansującym program i wniesie wkład własny w wysokości opłaty 110,00 zł za każdą grupę oraz udostępni nieodpłatnie obiekty sportowe i sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów.