Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Program „Szkolny Klub Sportowy 2023”  w Gminie Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Po raz piąty w szkołach podstawowych w  Gminie  Mirsk realizowany jest  program „Szkolny Klub Sportowy” edycja 2023. W programie uczestniczy po jednej grupie ze Szkoły Podstawowej w Giebułtowie, Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Rębiszowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku.

Program „Szkolny Klub Sportowy” skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych po opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zajęcia sportowe powinny odbywać się  2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 osobowych. Obowiązkowe jest przeprowadzenie w okresie od 16 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. do 66 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.  

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego  dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, operatorem w województwie dolnośląskim jest Dolnośląska Federacja Sportu. Gmina Mirsk jest partnerem współfinansującym program i wniesie wkład własny w wysokości opłaty 130,00 zł za każdą grupę oraz udostępni nieodpłatnie obiekty sportowe i sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów.