Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Projekt pn. „Ocalmy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubie i Mirsku”

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

We wtorek, 8 października 2019, o godz. 11.00, w sali posiedzeń mirskiego ratusza odbyło się spotkanie koordynacyjne zespołu roboczego oraz burmistrzów partnerskich miast: Mirska i Duby, wspólnego, polsko – czeskiego  projektu pn. „Ocalmy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubie i Mirsku” (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002067)

Projekt został zatwierdzony na spotkaniu komitetu zarządzającego Nysa (Euroregion Nysa) i jest już na etapie realizacji. Został oceniony jako sensowny i mający potencjał rozwojowy zarówno dla regionu Liberec (Liberecký Kraj-Cestou Necestou Liberecký Kraj), jak i dla województwa dolnośląskiego.

Projekt koncentruje się na ochronie i rozwoju atrakcji turystycznych, poprawie infrastruktury turystycznej, rozwoju turystyki oraz wzroście zatrudnienia. Wspólną inwestycją w historyczne dziedzictwo naszych przodków zarządzać będzie transgraniczny zespół projektowy, który poprzez efektywną promocję, dążyć będzie do zwiększenia odwiedzin zrewitalizowanych obiektów w Dubie i Mirsku.

W 2020 r. oba nasze narody upamiętnią 75 rocznicę końca II wojny światowej. Sudety (terytorialnie tu leżą oba miasta), przeżyły trudny okres w czasach II wojny światowej i potem także. Warunki społeczno-ekonomiczne na granicy czesko-polskiej mają wspólny mianownik – są pomijane. W ciągu ostatnich 75 lat pokoju obszary te nie otrzymały tyle zainteresowania, na ile zasługują. W ramach projektu obaj partnerzy dążą do poprawy jakości życia mieszkańców w naszym regionie przygranicznym i zwiększenia intensywności transgranicznych partnerstw, zapobiegania migracji mieszkańców do centrów gospodarczych obu krajów, zapobiegania wyludnieniu wsi przez mieszkańców i przedsiębiorców. Obie inwestycje mają swoje znaczenie w oparciu o wspólną historię. Powojenna odbudowa z czasów architektury socjalistycznej nie zachowała historycznych centrów w najlepszym stanie. I ciągle jest coś do ulepszenia. Celem projektu jest wzmocnienie lokalnego rozwoju transgranicznego na tym terytorium, zwłaszcza rewitalizacja atrakcji kulturalnych i przyrodniczych w celu wykorzystania materialnego i niematerialnego dziedzictwa i skuteczna, intensywna promocja terytorium w dziedzinie ruchu turystycznego. Celem dodatkowym projektu, jest wsparcie lokalnej przedsiębiorczości (usługi noclegowe, sklepy, gastronomia, usługi towarzyszące np. dla rowerzystów) i pozytywne przyczynienie się do wzrostu zatrudnienia w obu gminach i niedalekiej okolicy dzięki zwiększeniu atrakcyjności turystycznej oraz rosnącemu zainteresowaniu tymi nowymi obszarami turystyki. Celem projektu jest zwiększenie ilości odwiedzin obu miejscowości partnerskich i ich wspólnego regionu przygranicznego. Dążąc do osiągnięcia tego celu zostanie wykorzystany potencjał kulturowy i przyrodniczy Mirska i Duby.

Projekt uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, za pośrednictwem funduszu małych projektów Euroregionu Nysa z programu współpracy międzynarodowej Interreg v-a Czechy – Polska na okres programowania 2014 +. Całkowite koszty kwalifikowalne projektu to 65.650,45 EUR, zatwierdzone dofinansowanie w wysokości 85 %, tj. 55.802,87 EUR.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na 30 czerwca 2020 r.