Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Projekt „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w Gminie Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Gmina Mirsk otrzymała grant w wysokości 74 970,96 zł przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania w zdalnym nauczaniu. W ramach projektu grantowego zakupiono 38 laptopów, które będą przeznaczone dla uczniów w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) oraz nauczycieli. Sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziemi  Mirskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku,  Zespołu Szkół w Mirsku, Szkoły Podstawowej w Giebułtowie, Szkoły Podstawowej w Krobicy i Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Rębiszowie. Laptopy będą także wykorzystywane  w bieżącej działalności szkół.

Gmina Mirsk w ramach projektów grantowych „Zdalna szkoła” i „Zadana szkoła +” zakupiła 64 laptopy za kwotę 134 773,56. 

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.