Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku

Dofinansowano ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Łączny koszt zadania :  618.370,48 zł.

Środki z Gminy Mirsk: 74.670,48 zł.

Pożyczka z WFOŚIGW: 407.775,00 zł.

Dotacja z WFOŚIGW: 135.925,00 zł.             

W ramach zadania „Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku” Gmina Mirsk zrealizowała 7 kotłowni gazowych w następujących budynkach: Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa, świetlica dziecięca, Zespół Szkół w Mirsku, Posterunek Policji, Przychodnia Zdrowia oraz budynek socjalny na Stadionie Miejskim. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował prace związane z wykonaniem przyłączy gazowych, sporządzeniem dokumentacji projektowej oraz przebudową istniejących kotłowni na kotłownie gazowe. Zadanie realizowane było w okresie od 15 marca 2019 r. do 15 października 2020 r. Głównym celem projektu było ograniczenie emisji do atmosfery CO2 oraz pyłów, a tym samym ograniczenia niskiej emisji poprzez likwidację starych kotłów opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłami gazowymi. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

www.wfosigw.wroclaw.pl