Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Gminie Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przypomina, że w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk jest uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, prowadzony na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który ma na celu ułatwić mieszkańcom Gminy Mirsk aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego priorytetem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program skupia się na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami albo współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania- osoby, których roczny dochód nie przekracza 100.000 zł – możliwe dofinasowanie do 30 tys. zł
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza : 1.564 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 2.189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 37 tys. zł oraz dotacja z prefinansowaniem* do 47 tys. zł
  3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1.260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 69 tys. zł oraz dotacja z prefinansowaniem do 79 tys. zł

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie:

  1. 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania ( z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy  na realizację całości przedsięwzięcia),
  2. 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania,
  3. 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla dotacji z prefinansowaniem.

 

Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom prowadzone jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny  jest w każdy poniedziałek w godz. 7.30-17.30

Kontakt z pracownikiem punktu jest możliwy:

  • osobiście (po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty)
  • telefonicznie pod numerem 75 647 04 40
  • mailowo: czystepowietrze@mirsk.pl

Zachęcamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia Punktu.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Realizacja projektu „Czyste powietrze” w Gminie Mirsk (stan na dzień 30.09.2022r.)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 110

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:  80

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (zakończonych): 43

Kwota wypłaconych dotacji (zadania zakończone): 528.804,98 zł