Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Gminie Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że od 1 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk zostanie uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez pracownika Urzędu – panią Urszulę Subocz.

Punkt powołany zostanie na mocy porozumienia podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i ma na celu ułatwić mieszkańcom Gminy Mirsk aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. W punkcie będzie można uzyskać m.in. szczegółowe informacje dotyczące programu jak i również wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie czy rozliczaniu przyznanego  dofinansowania.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego priorytetem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program skupia się na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami albo współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Dotacja może wynosić do 30 tys. złotych dla podstawowego poziomu dofinansowania (dochód roczny nieprzekraczający 100 tys. złotych) i 37 tys. złotych dla podwyższonego poziomu dofinansowania (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Beneficjent programu projekt musi skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom prowadzone będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny będzie w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk w każdy poniedziałek w godz. 7.30-17.30

Kontakt z pracownikiem punktu będzie możliwy:

– osobiście (po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty)

– telefonicznie pod numerem 75 647 04 40

– mailowo: czystepowietrze@mirsk.pl

Zachęcamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia Punktu.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie