Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ GRYFÓW ŚLĄSKI – MIRSK – ŚWIERADÓW-ZDRÓJ.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Pierwsza część rewitalizacji linii kolejowej Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój polegający na usunięciu samosiejek, zdjęciu starych podkładów kolejowych, szyn i podbudowy został zakończony. Obecnie oczekujemy na rozpoczęcie prac związanych z budową nowej linii. Zgodnie z informacjami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, jeszcze do końca roku, powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę linii Gryfów – Mirsk, nazwanym I etapem rewitalizacji.  Środki na to działanie będą pochodzić ze środków europejskich, jeszcze z rozdania na lata 2014-2020. Pojawiają się pytania, co dalej?

W wykazie przedsięwzięć priorytetowych (czyli wskazanych do realizacji z zapewnionym dofinansowaniem) Dolnego Śląska na lata 2021-2027 znalazła się rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Mirsk – Świeradów-Zdrój (II etap) za kwotę 8 mln euro, z czego 4,5 mln ma pochodzić ze środków europejskich. Dużą niespodzianką, jest pojawienie się wśród zadań priorytetowych etapu III tego zadnia tj. elektryfikacja całej linii szacowane  na 10 mln 625 tys. euro, z czego dofinansowanie wyniesie nieco ponad 6 mln. Zarząd Województwa Dolnośląskiego bardzo poważnie traktuje rewitalizację tej linii zabezpieczając środki na wszystkie trzy etapy.

Po etapie przygotowań, usunięciu samosiejek, wyrównaniu nasypów itp. pojawiły się  pytania, czy nie lepiej położyć nawierzchnię asfaltową i uruchomić ścieżkę rowerową? Wydaje się, że na tym etapie, już takiej możliwości nie ma.  Stan zaawansowania prac i zabezpieczenie dofinansowania wskazuje, że rewitalizacja zostanie doprowadzona do końca. Nadal negocjowana i dyskutowana pomiędzy Gminą a Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei jest sprawa przejazdów, które mogą utrudnić korzystanie z gruntów po drugiej stronie przejazdu kolejowego. Obecnie obowiązują przepisy, które znacznie ograniczają możliwość korzystania z takich  dróg. Gmina przygotowuje rozwiązania, które mają umożliwić korzystanie z przejazdów do gruntów zamieszkałych. Trochę gorzej wygląda sprawa z  przejazdami do gruntów rolnych, dlatego też   chcemy ten stan prawny zmienić.

Burmistrz i radni RMGM wystosowali pismo do Ministra Infrastruktury z prośbą o zmianę obowiązującego rozporządzenia dotyczącego dróg gruntowych i leśnych tzn. zlikwidowanie przejazdów kategorii  F, które powodują utrudnienia. Te przejazdy powinny być traktowane jak przejazdy na drogach publicznych, z właściwym oznakowaniem, czy też szlabanami zamykanymi i otwieranymi automatycznie, a nie przez właścicieli gruntów rolnych. Stanowisko to przesłaliśmy również dolnośląskim senatorom i posłom z prośbą o poparcie działań. Wiemy, że podobne pisma wysyłają samorządowcy z całego kraju z nadzieją, że minister rozpatrzy pozytywnie te prośby. 

Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk oraz Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przejazdów kolejowych na drogach gruntowych i drogach leśnych