Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Mirsk.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Gmina Mirsk złożyła wniosek w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu pn. „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ 2024” i otrzymała dofinansowanie w wysokości 178 100,00 zł, na rozbudowę oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach – II etap.

Gmina Mirsk w roku 2022 zrealizowała pierwszy etap  oświetlenia drogi wojewódzkiej, w oparciu o środki własne. Wynikiem tych działań, było wybudowanie kablowej linii oświetlenia drogowego oraz usytuowanie przy tej drodze  dziewięciu słupów z oprawami typu Led.

Droga wojewódzka  nr 361  stanowi najważniejszą drogę w  Gminie Mirsk i tworzy oś komunikacyjną  w kierunku północnym do  drogi krajowej nr  30,  natomiast w kierunku południowym prowadzi do miejscowości turystycznej Świeradów-Zdrój oraz przejścia granicznego Czerniawa.  W ostatnim okresie  zauważa się znaczne natężenie ruchu  do i ze Świeradowa-Zdroju. Brak części oświetlenia na tej  drodze,  jest przyczyną wielu zdarzeń drogowych. Gmina z własnych środków  budżetowych w miarę ich posiadania, etapami rozbudowuje oświetlenie  uliczne oraz  buduje chodniki wzdłuż tej drogi np. w mieście Mirsk. W miejscowości Mroczkowice, problemem jest brak chodników przy tej  arterii.  Z tego względu w pierwszej kolejności gmina  rozbudowuje oświetlenie uliczne, żeby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych – mieszkańców tej miejscowości oraz  pozostałych użytkowników tejże drogi w szczególności w okresie zimowym, kiedy szybko zapada zmierzch. Problem zapewnienia bezpieczeństwa poprzez wybudowanie oświetlenia  przy drodze wojewódzkiej był wielokrotnie zgłaszany przez mieszkańców na zebraniach wiejskich  sołectwa Mroczkowice oraz przez radnych.   

Projekt zakłada wybudowanie  740 metrów bieżących kablowej linii oświetlenia drogowego oraz wykonanie 21 nowych punktów świetlnych. Gmina posiada dokumentację projektową oraz wymagane pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów na dalszą kontynuację tej inwestycji.

Całość projektu to koszt ok. 280 tys. zł, dofinansowanie 178 100,00 zł (ok. 60% kosztów), termin realizacji – wrzesień 2024 r.