Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

ROZŚWIETLAMY GMINĘ.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Gmina Mirsk otrzymała dofinansowanie z rządowego programu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. Projekt zakłada wymianę 100 opraw nieledowych (sodowych) będących własnością gminy Mirsk, na nowe  energooszczędne typu LED o mocy ok. 100 W, gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadające łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Wymiana opraw będzie miała miejsce na nieruchomościach będących własnością gminy Mirsk i znajdujących się na placach szkolnych, placach manewrowych ochotniczych straży pożarnych, oczyszczalni ścieków, gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, stacji uzdatniania wody i części ul. Zdrojowej w mieście Mirsk. Funkcjonujące obecnie we wspomnianych miejscach publicznych oświetlenie jest nieefektywne i generuje znaczne koszty w budżecie gminy.

Jest to kontynuacja wcześniejszych prac (od 2017r.), w ramach których większość starych opraw sodowych na terenie miasta i gminy Mirsk została już wymieniona.

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 152.000,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące)

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych)

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 20,00 %

Przewidywany termin zakończenia inwestycji:  31.12.2024 r.