Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Ścieki coraz bliżej oczyszczalni.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Gmina Mirsk w latach 2017 – 2019 zrealizowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Giebułtowie i w Mirsku. Za pieniądze Unii Europejskiej i własne gminy wybudowano 14,83 km sieci kanalizacyjnej i 3,11 km sieci wodociągowej oraz ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania. Zadanie kosztowało ponad 21 mln złotych i obejmowało budowę kanalizacji w Giebułtowie oraz w przysiółkach Augustów i Wola Augustowska, a także na ul. Granicznej w Mirsku. Ze względu na możliwość wydatkowania tylko 15% środków na wodę wybudowano ujęcie i sieć tylko w części Giebułtowa oraz Augustowa. W roku 2020 wykonany zostanie ostatni etap. Przyłączenie budynków do sieci. Niektórzy mieszkańcy przyłączenie wykonali wcześniej i już ich ścieki płyną do oczyszczalni w Mirsku. Burmistrz Andrzej Jasiński podpisał umowy z wykonawcami wybranymi w przetargach nieograniczonych na wykonanie przyłączy.

Firma Meliobud z Nowogrodźca wykona 162 przyłącza kanalizacyjne i 7 przepompowni za kwotę 1 796 415 złotych. Natomiast spółka Izery z Lubomierza 43 przyłącza wodociągowe, za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 426 388,18. W finansowaniu zadania uczestniczą również mieszkańcy, którzy wpłacają udział własny w wysokości 1 tys. złotych od każdego przyłącza. Po oddaniu przyłączy do użytku mieszkańcy będą ich właścicielami, podpiszą umowę z ZGKiM na odbiór ścieków i dostawę wody oraz będą zobowiązani o nie dbać. Prace budowlane powinny zakończyć się do końca listopada.