Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Gierczyn 2012

W piękną i niezwykle słoneczną niedzielę 9 września 2012 roku w Gierczynie odbyły się gminne dożynki. Jest to impreza cykliczna mająca charakter przechodni, organizowane są co roku w innej miejscowości gminy Mirsk. Impreza składa się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej, w której biorą udział rolnicy, władze samorządowe, zaproszeni goście oraz cała społeczność gminna 

Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez ks. Zbigniewa Pacyniaka proboszcza parafii w Gierczynie i ks. Zbigniewa Radziwołka proboszcza parafii w Mirsku. W pięknym kazaniu ks. Pacyniak przypominał jak ważna i trudna jest praca rolnika i dostarczany nam wszystkim przez nich chleb. Rolnicy, mieszkańcy i zaproszeni goście dziękowali za obfite plony naszej ziemi i prosili o łaski na cały następny rok. Po nabożeństwie ustawiono korowód dożynkowy.

Na przodzie szły kapele z zespołami folklorystycznymi z terenu naszej gminy, starostowie dożynek, delegacje poszczególnych sołectw z wieńcami oraz wszyscy przybyli na tę uroczystość.

Do parku rekreacyjnego, gdzie organizatorzy przygotowali dalszą część obchodów nie było blisko, więc ku uciesze wszystkich, barwny i rozśpiewany korowód przeszedł przez większą część wioski.

Tam wszyscy zgromadzeni zostali powitani przez Bolesława Faściszewskiego, a starostowie dożynek: p. Maria Piotrowska i p. Edward Skórka przekazali na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Andrzeja Jasińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Mirsk Piotra Konsura oraz sołtysa Gierczyna Stanisława Maksymowicza wypieczony z tegorocznych zbóż bochen chleba, którym tradycyjnie podzielono się, życząc by nigdy go nam nie zabrakło. 

Obchody święta dożynek są zawsze połączone z konkursem wieńca dożynkowego. W tym roku dwanaście wieńców z sołectw gminy Mirsk zgłoszono do konkursu (Gierczyn, Grudza, Karłowiec, Rębiszów, Przecznica, Kamień/Mroczkowice, Brzeziniec, Gajówka, Giebułtów, Kwieciszowice, Proszowa i zespół Bogdanki). Wszystkie starannie przygotowane i wyeksponowane pod sceną czekały na werdykt komisji oceniającej. Komisja konkursowa w składzie: Maria Karatysz, Franciszek Molski, Andrzej Larek i Henryk Kulesza nie miała łatwego zadania, ale po naradzie nagrodziła wieńce z Gajówki, Proszowej i Kwieciszowic. Dwa pierwsze będą reprezentować gminę na dożynkach powiatowych we Lwówku Śląskim 16 września br.

W części artystycznej wystąpiły trzy zespoły z terenu gminy: najmłodszy stażem zespół z Kwieciszowic  – „Chabry”, „Bogdanki” z Mirska (25 lat działalności) i „Podgórzanie” (36 lat). Po nich, ciekawy przegląd pieśni i piosenek z różnych stron świata zaprezentowała „Kapela podwórkowa” z Leśnej. Imprezę zamknęła tuż po północy zabawa pod gwiazdami z zespołem „Aves”.