Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Mirsk 2014

Tegoroczne dożynki gminne odbyły się na stadionie miejskim w Mirsku w niedzielę 6 września. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Mirsku. Ksiądz  doktor Zbigniew Radziwołek uroczyście powitał przybyłych rolników, starostów dożynek Alinę Chmielowską i Adama Kołodzieja, Posłankę na Sejm RP Marzenę Machałek, Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Andrzeja Jasińskiego, Prezesa Powiatowej Izby Rolniczej Zenona Zatchieja, radnych powiatowych i gminnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy. 

W swoim kazaniu podkreślił, że dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt rolników będące ukoronowaniem  ich całorocznego trudu. Ta prastara uroczystość  jest głęboko zakorzeniona w kulturze polskiej oraz kulturze polskiej wsi. Podziękował rolnikom za zebrane plony,  mówił jak ważna i odpowiedzialna jest ich praca i jak wielka jest radość z owoców tego codziennego trudu. Szacunek dla tradycji i chleba, którego nikomu nie powinno zabraknąć, a wiemy, że nie wszędzie tak jest, tworzą istotę tej prastarej uroczystości.

Po mszy dożynkowy korowód wraz z delegacjami i wieńcami z poszczególnych sołectw przeszedł z kościoła na stadion miejski rozpoczynając świętowanie. Burmistrz Andrzej Jasiński powitał wszystkich zgromadzonych na stadionie dziękując rolnikom za ich dotychczasową pracę, dobre zbiory i życząc dobrej zabawy. Po nim głos zabrała Posłanka na Sejm RP Marzena Machałek i Zenon Zatchiej – Prezes Powiatowej Izby Rolniczej, a przede wszystkim rolnik.

Współorganizatorami tegorocznych dożynek były sołectwa: Brzeziniec, Karłowiec, Kamień i Mroczkowice i w ich imieniu zabrał głos sołtys Mroczkowic Bogdan Żemojcin. Potem tradycyjnie połamano się chlebem.

Obchody święta dożynek są połączone z konkursem wieńca dożynkowego. Dziewięć sołectw zaprezentowało swoje wieńce tuż pod sceną. Zostały one ocenione przez komisję konkursową w składzie: przewodnicząca jury Dorota Cinciruk – dyrektor DPS w Mirsku, Piotr Stypułkowski – kierownik AMiMR w Uboczu, Stanisław Sawczak – wieloletni  przyjaciel gminy i właściciel PH „Sawczak” oraz ks. Wiesław Złotek i ks. Piotr Kulpa – obaj z parafii św. Józefa Oblubieńca ze Świeradowa-Zdroju. Komisja przyznała trzy, równorzędne I miejsca sołectwom: Kwieciszowice, Rębiszów i Grudza, II miejsce otrzymał wieniec Brzezińca, a III – Giebułtów.

Od godz. 15.00, na scenie, prezentowały swoje utwory zespoły gminne: „Chabry” z Kwieciszowic,  „Podgórzanie” z Kamienia i Mroczkowic oraz „Izerskie Bogdanki” z Mirska. Po nich, występ greckiego zespołu „Orfeusz” rozgrzał publiczność i nawet padający, od czasu do czasu deszcz, nie przeszkodził zabawie. Równie żywiołowo tańczono w takt muzyki granej przez duet „Remiks”, który to zakończył biesiadę dożynkową 2014.