Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Podgórzanie

Zespól folklorystyczny ” Podgórznie” powstał w 1976 roku.

Wielki społecznik i poseł na sejm RP pani Teresa Malczewska, mieszkanka Mroczkowic wraz z kilkoma mieszkańcami postanowiła założyć zespół wokalno-instrumentalny. Początkowo był to zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich. Podstawowym celem jego istnienia była integracja środowiska. Początki były trudne, nie wierzono w powodzenie zamierzenia. Entuzjazm Teresy Malczewskiej i jej ogromne zaangażowanie powoli przełamywały opory. Powstał zespół „Podgórznie” składający się z chóru i kapeli, a jego trzon tworzą mieszkańcy wsi Kamień i Mroczkowice.

Członkowie, założyciele, organizatorzy tego Zespołu pochodzą z różnych ziem części naszego kraju. Z piasków mazowieckich i gór, z ziem zabranych Polsce już w 1939 r., potwierdzonych w 1943 i 1945 r., wspólnymi decyzjami Stalina i dwóch innych przywódców z Zachodu, Polacy z ziem wschodnich zagarniętych przez ZSRR, wyrwani nocą 1940 roku z odwiecznej ojcowizny, wywiezieni i męczeni przez komunistów radzieckich. Tu pod Górami Izerskimi, wspólnie Polacy z różnych części Polski, o różnych losach, strasznych przeżyciach, integrowali się, tworzyli wspólną przyszłość, utworzyli też zespół „Podgórzanie”.

Repertuar zespołu początkowo składał się z ludowych przyśpiewek z różnych dzielnic kraju. Z biegiem czasu członkowie „Podgórzan” zaczęli pisać własne teksty. Najstarsi mieszkańcy wsi, szczęśliwi, że mogą coś ze swojego życia przekazać innym , zwłaszcza młodszemu pokoleniu, zaczęli szukać w pamięci, przypominać sobie dawne pieśni, obyczaje, obrzędy i stroje. W ten oto sposób repertuar „Podgórzan” wzbogacił się o takie widowiska jak: „Wesele”, „Muzyka u rektura”, „Śmingus  -Dyngus”,  ” Kądzielnice”, „Herody”.Nie są to teksty gdziekolwiek zapisane, to są teksty zapamiętane, przekazywane ustnie.

W trakcie swej działalności zespół wielokrotnie występował na scenach krajowych i zagranicznych, m. in. na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (1989), Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie (1988), Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych we Włoszakowicach (1988), w Teatrze Polskim w Warszawie (1989). Na Festiwalu Folkloru w Issoire (Francja-1989, 1996, 2000), a także w Norwegii (1992), Czechach (1994), Holandii (1997), Hiszpanii (1997), Włoszech (1998) i Niemczech (1998, 1999,  2000, 2001 i 2002) promując polskie pieśni, tańce i obrzędy.

Miejsce honorowe w kalendarium historii „Podgórzan” zajmuje wyjazd zespołu do Włoch oraz spotkanie z Ojcem Świętym. Członkowie zespołu wspominają te wydarzenie jako najwspanialsze i najbardziej wzruszające w całej historii „Podgórzan”.

Integralną częścią zespołu jest kapela ludowa kierowana przez Edwarda Cybulskiego, która samodzielnie występowała we Francji w latach 1990, 1994 i 1998. Dorobek zespołu notowały i prezentowały liczne media-prasa, radio i TV.

Trzydziestosiedmioletnia aktywność zespołu folklorystycznego, zapał twórczy, promocja gminy to argumenty na to, że „Podgórzanom” został nadany tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”

Działa w Kamieniu-Mroczkowicach (gmina Mirsk) od 42 lat.

Kierownik zespołu: Teresa Malczewska – tel. 75 78 34 668, 667 375 691

Skład zespołu śpiewaczy:

 • Mieczysława Baszak
 • Alina Chmielowska
 • Małgorzata Cybulska
 • Janina Dąbrowska
 • Krystyna Dyguś
 • Irena Gwara
 • Zdzisław Gwara
 • Teodor Jawoszek
 • Maria Kałuża
 • Krystyna Markowska
 • Teresa Polesiak
 • Elżbieta Radecka
 • Antonina Rogoża
 • Stanisław Rogoża
 • Mariusz Radecki
 • Helena Wszoła
 • Kazimierz Wszoła

 

Kapela:

 • Edward Cybulski – instruktor muzyczny
 • Jacek Cybulski
 • Tadeusz Śliwiński
 • Jan Truszkowski
 • Rafał Waszkiewicz