Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Proszowa 2011

Słoneczna niedziela 11 września br. zgromadziła w Proszowej mieszkańców Gminy Mirsk i zaproszonych gości na obchodach rolniczego święta plonów i 800-lecia wsi. Ta jedyna i wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą. O godz. 13.00 tę uroczystą mszę świętą koncelebrował ks. Ryszard Kamyk. Kapłan w swojej homilii podziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie w ich ciężkiej pracy, wspomniał o wartości pracy i chleba w życiu człowieka. W trakcie mszy odbyło się przekazanie tego z trudem, codziennie wypracowywanego chleba, na ręce kapłana.

Przekazali je starostowie dożynkowi – Jadwiga Orzechowska i Tadeusz Ławnikowski. Ukoronowaniem obrzędów było poświęcenie wieńców dożynkowych wcześniej złożonych na proscenium przez przedstawicieli poszczególnych sołectw. Ksiądz sowicie pokropił je wodą święconą. Po zakończeniu eucharystii odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego powstanie wsi przed 800-set laty. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała p. Maria Karatysz, która przez wiele lat pełniła funkcję sołtysa Proszowej.

Potem nastąpiło przywitanie wszystkich zaproszonych gości i delegacji przez  burmistrza Andrzeja Jasińskiego oraz sołtysa wsi Alicję Jaszczyszyn. Następnie starostowie dożynek i burmistrz miasta podzielili się z mieszkańcami gminy i gośćmi dożynkowymi chlebami.

Ponieważ, jak wcześniej wspomniano, wieś Proszowa obchodzi w tym roku swoje 800-lecie mieszkańcy przygotowali wystawę starych i nowych widokówek oraz pamiątek. Ekspozycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 

Ważnym wydarzeniem rolniczego święta był  konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku jury w składzie: Artur Zych – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego, Aldona Gromadowska – właścicielka agroturystyki „Pod gruszą” i rolnik z Gierczyna, Danuta Warzybok – radna Rady Miejskiej Gminy Mirsk, ks. Ryszard Kamyk – proboszcz parafii oraz Mirosław Pietraszek – z Powiatowego Zespołu Doradztwa DODR oceniali zaprezentowane wieńce i przyznali nagrody. Wszystkie wieńce były piękne, misternie przygotowane, ale dwa z nich, te najładniejsze, wytypowano do konkursu podczas dożynek powiatowych we Wleniu, pozostałe wyróżniono. Te najładniejsze przygotowały sołectwa: Brzeziniec i Kwieciszowice. 

Od tej pory scena i podest należały do sołectw i zespołów ludowych z terenu naszej gminy. Jako pierwsze zaprezentowały się „Chabry” z Kwieciszowic. Potem „Bogdanki” i „Podgórzanie”.

Nieco po godzinie 18:00 rozpoczął się koncert gwiazdy wieczoru, zespołu „Tomski Band” z wiązanką znanych i lubianych przebojów lat 70-tych, 80-tych, 90-tych aż po najnowsze. Publiczność szalała pod sceną a liderzy zespołu dali z siebie wszystko, aby bawiący się na długo zapamiętali ten wieczór. Po zakończeniu koncertu biesiadę dożynkową poprowadził aż do północy zespół „Duet”.